In Den Beginne...

Dsc02480by Michelle Seyner12 May 2020

We herdenken grimmig onze doden,
zij die ons door fascisme, nazisme
zijn ontwrongen, zijn ontstolen,
elk jaar opnieuw, op De Dam;
we gedenken onschuldige Joden,
zij die stierven, zij die zich verscholen,
maar niemand vraagt hoe 't zover kwam.

Het begon met een zondebok vinden,
een richtpunt voor fascisme, nazisme:
die met woorden en prenten beschimpen,
de zondebok reduceren tot niets -
traag de saamhorigheid laten verslinden
tot het medeleven ging krimpen
en de treinreis begon naar Auschwitz.

May 5 2020.
Michelle Seyner.