Read introduction

Returning to a theme of the natural history of Ireland, and indeed Britain.
I once visited caves in Co.Clare that had the bones of several bears contained therein. This was in The Burren but they once roamed all over Ireland, like the wolf and other Northern European species brought by the last ice-age.

An Béar

Fdf5205c-8b5b-4da8-a6dc-63fe28d680a9by Billy J. Stewart24 Apr 2014

Atá suite ann, i síocháin adh,
Tá míle bliain i codlata geimhridh, an codladh is faide
Cnámha, tirim, íogair,
Tá cuid acu as oifig le mac tíre.
Ach anseo luíonn sí, cad atá fágtha a,
Sa an uaimh.
Ar ais ansin, oscail an sliabh, agus
Sheas sí ard, análaithe an boladh an aer,
Sa fhoraois,
Agus a chur amach a lapa go dtí áit fhios aici,
An bhfuil mil milis, dá bhrí sin a chur i,
Gan trácht ar an beacha agóidíocht.
Ansin, léirigh go mall,
Trí caonach agus raithneach raithneach léicean,
Bhí a coileáin a leanúint síos an cosán caite
Chun bradáin,
I abhainn gairbhéal, donn le nigh móinteach.
Bhí a fhios aici go léir háiteanna is fearr, am céanna, gach bliain.
Agus í, cosúil go bhfuil siad, a rugadh de Hibernia,
Chun cinn as an oighear.
Agus anois, ach is maith sneachta gheimhridh,
Tá sí imithe, agus a chineál.
Dá bhrí sin scíth a chnámha, a bhfuil DNA.
Bear, ár n- Bhéar.

BEAR
Lying there, in chill of silent peace,
Millennia of hibernation sleep, the longest winter,
Bones yellow, desiccated and delicate.
Some removed by wolf.
But here she lies, what’s left of her,
In the cave.
Back then, the mountain opened, and she
Stood tall, sniffing the woody air,
In the forest.
Extending paw to where she knows,
Is honey sweet, thus dipping in,
Oblivious to Bees protest.
Then sauntering, lolling,
Through lichen moss and bracken fern,
Cubs in tow down beaten path
To fish for salmon,
In gravel stream, brown with peaty wash.
She knew all the best spots, same time, every year.
And she, like they, born of Hibernia,
Emerged from ice.
And now, like winter snow,
Has gone, and her kind.
So rest her bones, encasing DNA.
Bear, our bear.